Strona Główna

 

Witamy na stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu

 _________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

   Informujemy, że na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355) i Decyzji Dyrektora Departamentu Kadr MON, trwa proces mianownia na kolejne stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy, którzy odchodzili ze służby w stopniach:
  • sierż. sztab. (bosmana sztab.), st. sierż. sztab. (st. bosmana sztab.);
  • st. plut. (st. bosmanmata), st. plut. pchor.;
  • mł. chor. sztab. (mł. chor. sztab. mar.), chor. sztab. (chor. sztab. mar.).

   W związku z powyższym Wojskowy Komendant Uzupełnień w Elblągu zwraca się o pilny kontakt w celu dokonania uzgodnień dotyczących organizacji uroczystości wręczenia aktu mianownia.


Nr telefonu kontaktowego: (55) 230 24 65, (55) 230 34 80_________________________________________________________

Na skróty:
Aktualności >>

Oferty służby >>


Kursy rezerwy >>

NSR >>


Weterani >>


Rekonwersja >>

_________________________________________________________

Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:45 - 15:15

ul. Królewiecka 167A
82-300 Elbląg

tel.: (55) 230 34 80
 _________________________________________________________

Przyjmowanie interesantów przez
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w sprawie skarg,
próśb i zażaleń, w każdy poniedziałek
w godzinach: 14:00 - 16:00

 

Po uprzednim uzgodnieniu, tel.: (55) 230 24 75
 _________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stronę odwiedzono po raz: